Case study – fashion

Przedstawiciel branży fashion, jeden z europejskich liderów sprzedaży odzieży, posiadający sieć salonów sprzedaży w kraju jaki i za granicą. Rozbudowana sieć dystrybucji naszego Klienta wymaga od nas sprawnego obsłużenia dużej liczby wysyłek i odbiorów towarów w związku z bieżącym uzupełnieniem asortymentu jaki i zmianami kolekcji.

Oczekiwania naszego Klienta

W związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży i rozwojem sieci handlowej znacznie wzrosło zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Klient w krótkim czasie musiał znaleźć rozwiązanie, które umożliwiłoby mu obsługę zwiększonego zapotrzebowania na obsługę dostaw do salonów sprzedaży jak i kanału zwrotnego towarów. Decyzja o budowie własnego magazynu poza koniecznością wydatkowania znacznej ilości środków finansowych, wiązała się z upływem czasu wymaganego na zaprojektowanie obiektu magazynowego jak i czasem realizacji inwestycji co bezpośrednio kolidowało z potrzebą pilnego przyjęcia „starych” kolekcji” i obsługą bieżących wysyłek.

W wyniku prowadzonych rozmów zaoferowaliśmy Klientowi outsourcing części operacji usług logistycznych. W ramach oferowanego rozwiązania zobowiązaliśmy się do przyjmowania zwrotów podystrybucyjnych, kontrolę jakościową, sortowanie produktów na unikalne indeksy, magazynowanie i wysyłkę towarów z zamówieniami Klienta.

W krótkim czasie przygotowaliśmy integrację systemu Klienta z systemem magazynowym 3LP SA, co pozwoliło na efektywną wymianę informacji o planowanych wysyłkach oraz zwrotne informowanie o przyjętych zwrotach. W trakcie tzw. „jednej fali” zwrotów towarów z salonów sprzedaży przyjęliśmy ponad 7000 dostaw z ogólną liczbą towarów na poziomie 700 000 szt. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Klienta, każda dostawa była weryfikowana pod kątem ilościowym i jakościowym oraz była dokumentowana w systemie video. Klient na bieżąco otrzymywał od nas informację o stanie magazynowym swoich towarów, a dzięki rejestracji video przyjmowanych dostaw oraz zyskał dodatkowe narzędzie wspomagające proces rozliczenia placówek handlowych.

Podsumowanie

Decyzja o skorzystaniu z outsourcingu logistycznego pozwala Klientowi na obsługę w krótkim czasie dużej liczby zwrotów po-dystrybucyjnych w czasie zmiany kolekcji, zachowanie wysokiej efektywności prowadzonego biznesu i czas na wykonanie dogłębnej analizy biznesowej planowanej budowy obiektu magazynowego.

Nasze pozostałe case study