Współpraca z lokalną społecznością

Główne obszary odpowiedzialności społecznej:

  • Wspieranie gminnego ośrodka zdrowia finansowo w zakupie środków ochrony osobistej w czasie COVID-19.
  • Współpraca przy otwieraniu nowopowstałego przedszkola „Sportowa Kraina”, zapewnienie powierzchni biurowej niezbędnej do otworzenia placówki oraz pomoc w terminowym oddaniu inwestycji do użytku.
  • 31 sierpnia 2019 roku zakończyła się druga edycja akcji „Pomagaj biegając, jeżdżąc rowerem lub na rolkach”. W tym roku w rywalizacji trwającej 4 miesiące udało nam się wybiegać i wykręcić 18.147 km, co pozwoli nam przekazać kwotę: 3.827,60 zł. W wyniku losowania wybrane zostały 2 cele, na które zostaną przekazane ww. środki pieniężne.
  • Udział w #GaszynChallenge – cała Polska robi pompki dla chorych dzieci. Osoby nominowane musiały wykonać 10 pompek – jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto potrzebujących. Mieliśmy 48 godzin na wykonanie zadania i nominowaliśmy kolejne firmy: Raben Group, GLS Poland, IKEA, Unifaun oraz Level one. Udało się!
  • Zgłoszenie do projektu, którego głównym zamysłem jest wymiana zasobów pomiędzy firmami w obliczu COVID-19. Niektóre przedsiębiorstwa mają nadwyżkę np. rąk do pracy w magazynie, a z drugiej strony inne gałęzie przemysłu potrzebują dodatkowych pracowników. Przedmiotowa platforma jest swojego rodzaju „tablicą ogłoszeń” dzięki czemu doszło do połączenia dwóch zainteresowanych stron.

Nasze nagrody

Napisali o nas