Case study – E-commerce

Klient obecnie posiada jedenaście sklepów stacjonarnych. W związku z chęcią rozszerzenia sprzedaży o kanał e-commerce, zostało rozpisane postępowanie przetargowe, które miało wyodrębnić najlepszego partnera do realizacji projektu.

Oczekiwania naszego Klienta

W czasie trwających 14 miesięcy rozmów doprowadzono do zawarcia umowy o współpracy logistycznej Klient zdecydował o wyborze 3LP SA, doceniając doświadczenie i kompetencje naszej firmy. Wysoce zmotywowany zespół, unikalne na skalę europejską wyposażenie oraz zaawansowane oprogramowanie zarządzające magazynem stanowiły gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie jakościowym z zachowaniem konkurencyjnych kosztów.

Wykorzystanie automatycznego magazynu CUBY shuttle system pozwala na realizację dużej liczby zamówień w krótkim czasie. Dzięki porozumieniu z wiodącą firmą kurierską, zamówienia Klientów są dostarczane na terenie kraju w trybie next business day.

Dla naszego Klienta kluczowym elementem – zdefiniowanym już na poziomie zapytania ofertowego, warunkującym sprawny proces realizacji zamówień, była automatyzacja procesów magazynowania towarów i kompletowania zamówień.

Podsumowanie

Wybór 3LP SA na operatora obsługi logistycznej pozwolił Klientowi na terminowe uruchomienie projektu sprzedaży e-commerce w skali całej organizacji. Wykorzystanie magazynu automatycznego CUBY shuttle system spowodowało zaspokojenie wymagań związanych z terminowością realizowanych operacji oraz zapewnieniem wymaganej elastyczności wynikającej z sezonowości sprzedaży i zmiany preferencji Klientów końcowych.

Nasze pozostałe case study