O firmie

Naszym celem jest wpieranie rozwoju biznesu Klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań logistycznych.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie oraz wysoka efektywność operacyjna w logistyce oparta o najnowsze rozwiązania techniczne, dadzą naszym obecnym i przyszłym klientom znaczną przewagę konkurencyjną. 3LP SA realizuje swoją misję poprzez współpracę z renomowanymi partnerami branżowymi, dzięki którym dostarcza rozwiązania end-to-end, spełniające wymagania najbardziej wymagających Klientów.

Nasza strategia na najbliższe lata

W kolejnych latach 3LP SA zamierza umacniać pozycję na rynku logistycznym w sektorze e-commerce, udostępniając swoje unikalne rozwiązania największym podmiotom z branży e-handlu w Polsce i Europie. Spółka zamierza poszerzać kompetencje również w zakresie świadczenia wysokospecjalizowanych usług logistycznych dla sektora przemysłu, branży spożywczej, fashion, kosmetycznej i wielu innych.

Zespół

3LP SA dysponuje wykwalifikowanym i zaangażowanym zespołem specjalistów, posiadających doświadczenie we współpracy z wieloma branżami. Doświadczony i wysoce zmotywowany zespół, unikalne na skalę europejską wyposażenie oraz zaawansowane oprogramowanie zarządzające magazynem stanowi gwarancję realizacji usług na najwyższym poziomie jakościowym z zachowaniem konkurencyjnych kosztów.

Po czterech latach od rozpoczęcia działalności jako osobne przedsiębiorstwo zdobyliśmy zaufanie wielu uznanych europejskich marek. Historia naszego pochodzenia czyni nas bezkonkurencyjnymi w doskonałej identyfikacji i zrozumieniu rynku.

Przeszliśmy długą drogę… z centralnego magazynu i 30 lokalnych magazynów do nowoczesnego centrum logistycznego. Po drodze tysiące zmian, ekspansji, zmian modelu biznesowego. Zdobyliśmy wiedzę poprzez własne doświadczenia, a teraz chętnie dzielimy się nią z naszymi klientami i partnerami.

Zarząd

Maciej Posadzy
Prezes

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, kierunku “Master of Business Administration” na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz kursu “Management 2008” na Kanadyjskim Instytucie Zarządzanie (Warszawa). Od 2000 roku był związany z TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Poznaniu, poprzez Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju, Prokurenta Spółki, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, aż po Członka Zarządu TIM SA (2013 r. – 2016 r.). Od lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 3LP SA.

Damian Krzympiec
Wiceprezes

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe Product Management na Warsaw School of Economics oraz kierunek menedżerski MBA w ICAN Institiute w Warszawie. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania zmianami, projektami z wykorzystaniem MS Project, wywiadu gospodarczego, budowania cenników oraz przywództwa i zarządzania rozbudowanymi zasobami ludzkimi. Z firmą 3LP związany jest od kwietnia 2000 roku, gdzie – zaczynając od stanowiska Menedżera Produktu, aktualnie pełni funkcję Dyrektora Logistyki i Członka Zarządu 3LP SA.

Strategia CSR

Grupa od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna.

Kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej 3LP SA

 • Wspieranie i podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży
 • Prowadzenie inicjatyw o charakterze szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym
 • Wspieranie aktywnego stylu życia
 • Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wartości etycznych i moralnych w biznesie
 • Współpraca i wsparcie lokalnego samorządu
 • Udział w akcjach charytatywnych

Troska o środowisko naturalne

Jednym z obszarów naszej szczególnej troski i aktywności w procesach związanych z działalnością firmy jest środowisko naturalne oraz ochrona jego zasobów.

Działamy rozwojowo w zakresach:

 • Monitoringu oddziaływania na środowisko
 • Ochrony wód
 • Ochrony powietrza
 • Redukcji zużycia energii
 • Zalesiania powierzchni biologicznie czynnych
 • Promocji aktywności ruchowej wśród pracowników
polityka ochrony środowiska

Nasze osiągnięcia

300 000

paczek pakowanych miesięcznie

35 000

miejsc paletowych

90 000

miejsc półkowych na antresoli

25 000

placu zewnętrznego

4 500 m

automatycznych przenośników

10 083 263

nadanych przesyłek