O firmie

Naszym celem jest wspieranie rozwoju biznesu Klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań logistycznych.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie oraz wysoka efektywność operacyjna w logistyce oparta o najnowsze rozwiązania techniczne, dadzą naszym obecnym i przyszłym klientom znaczną przewagę konkurencyjną. 3LP SA realizuje swoją misję poprzez współpracę z renomowanymi partnerami branżowymi, dzięki którym dostarcza rozwiązania end-to-end, spełniające wymagania najbardziej wymagających Klientów.

Nasza strategia na najbliższe lata

W kolejnych latach 3LP SA zamierza umacniać pozycję na rynku logistycznym w sektorze e-commerce, udostępniając swoje unikalne rozwiązania największym podmiotom z branży e-handlu w Polsce i Europie. Spółka zamierza poszerzać kompetencje również w zakresie świadczenia wysokospecjalizowanych usług logistycznych dla sektora przemysłu, branży spożywczej, fashion, kosmetycznej i wielu innych.

Zespół

3LP SA dysponuje wykwalifikowanym i zaangażowanym zespołem specjalistów, posiadających doświadczenie we współpracy z wieloma branżami. Doświadczony i wysoce zmotywowany zespół, unikalne na skalę europejską wyposażenie oraz zaawansowane oprogramowanie zarządzające magazynem stanowi gwarancję realizacji usług na najwyższym poziomie jakościowym z zachowaniem konkurencyjnych kosztów.

Po czterech latach od rozpoczęcia działalności jako osobne przedsiębiorstwo zdobyliśmy zaufanie wielu uznanych europejskich marek. Historia naszego pochodzenia czyni nas bezkonkurencyjnymi w doskonałej identyfikacji i zrozumieniu rynku.

Przeszliśmy długą drogę… z centralnego magazynu i 30 lokalnych magazynów do nowoczesnego centrum logistycznego. Po drodze tysiące zmian, ekspansji, zmian modelu biznesowego. Zdobyliśmy wiedzę poprzez własne doświadczenia, a teraz chętnie dzielimy się nią z naszymi klientami i partnerami.

Zarząd

Maciej Posadzy
Prezes

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, kierunku “Master of Business Administration” na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz kursu “Management 2008” na Kanadyjskim Instytucie Zarządzanie (Warszawa). Od 2000 roku był związany z TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Poznaniu, poprzez Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju, Prokurenta Spółki, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, aż po Członka Zarządu TIM SA (2013 r. – 2016 r.). Od lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 3LP SA.

Damian Krzympiec
Dyrektor Operacyjny

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe Product Management na Warsaw School of Economics oraz program menedżerski MBA w ICAN Institiute w Warszawie. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania rozbudowanymi zasobami ludzkimi. Z firmą TIM SA związany był od kwietnia 2000 roku, zaczynając od stanowiska Menedżera Produktu poprzez z-cę Dyrektora Zakupów, Dyrektora Logistyki; aktualnie w firmie 3LP SA pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu 3LP SA.

Grzegorz Hachoł
Dyrektor Handlowy

Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim; ukończył również studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie Firmą” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, “Nowoczesne Zarządzanie Finansowe” we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukierunkowaną karierę zawodową rozpoczął od objęcia stanowiska Kierownika Działu Przygotowania Sprzedaży i Marketingu w firmie Eltrans Sp. z o.o. w Chorzowie, następnie od kwietnia 2004 roku związał się z firmą TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Katowicach. Kontynuował współpracę z TIM SA jako Dyrektor Regionalny (2010-2011) oraz Dyrektor Zakupów (2011-2021). Od 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu spółki 3LP SA.

Strategia CSR

Grupa od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna.

Kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej 3LP SA

 • Wspieranie i podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży
 • Prowadzenie inicjatyw o charakterze szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym
 • Wspieranie aktywnego stylu życia
 • Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wartości etycznych i moralnych w biznesie
 • Współpraca i wsparcie lokalnego samorządu
 • Udział w akcjach charytatywnych

Troska o środowisko naturalne

Jednym z obszarów naszej szczególnej troski i aktywności w procesach związanych z działalnością firmy jest środowisko naturalne oraz ochrona jego zasobów.

Działamy rozwojowo w zakresach:

 • Monitoringu oddziaływania na środowisko
 • Ochrony wód
 • Ochrony powietrza
 • Redukcji zużycia energii
 • Zalesiania powierzchni biologicznie czynnych
 • Promocji aktywności ruchowej wśród pracowników
polityka ochrony środowiska

Nasze osiągnięcia

450 000

paczek pakowanych miesięcznie

35 000

miejsc paletowych

90 000

miejsc półkowych na antresoli

25 000

placu zewnętrznego

4 500 m

automatycznych przenośników

11 400 000

wydanych linii