Case study – FMCG

Polski oddział międzynarodowej firmy jednego z globalnych podmiotów specjalizujących się w spedycji lotniczej i morskiej i łańcuchów dostaw. Znacząca pozycja Klienta na międzynarodowym rynku operatorów logistycznych wymaga dynamicznego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie Klientów.

Oczekiwania naszego Klienta

W związku z dynamicznym rozwojem obsługiwanych podmiotów Klient stanął przed wyzwaniem obsługi znacznego wolumenu dostaw w bardzo krótkim czasie. Z uwagi na bieżące zobowiązania Klient nie posiada wolnych przestrzeni magazynowych, jak również nie dysponował czasem na ich rozbudowę, co spowodowało konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania.

Odpowiedzią na potrzeby Klienta była oferta 3LP SA, która oferuje przestrzeń magazynową i wyposażeniem, ale przede wszystkim spełnia wysokie wymagania stawiane partnerom biznesowym Klienta. W krótkim czasie przeprowadzono audyt technologiczny potwierdzający nasze kompetencje, co pozwoliło na podjęcie współpracy z Klientem.

Jednym z najważniejszych wymogów Klienta dotyczących wykonywanej usługi logistycznej było realizowanie wydań towarów w czasie nie przekraczającym 2,5 godziny od momentu przekazania zlecenia.

Podsumowanie

Pozytywna ocena wykonania pierwszego wspólnego projektu zaowocowała zawarciem długoterminowej umowy o współpracy i dało możliwość realizacji kolejnych projektów logistycznych. Nasze doświadczenie oraz wysoka zdolność operacyjna pozwoliła na nawiązanie trwałej relacji biznesowej, która przynosi korzyści obu stronom.

Nasze pozostałe case study