Trendy w logistyce na 2024 rok

Trendy w logistyce na 2024 rok

 

Zastosowanie sztucznej inteligencji, automatyzacja i robotyzacja w magazynach, oraz cyfryzacja procesów logistycznych stają się kluczowymi elementami w zapewnianiu konkurencyjności na rynku. Koniecznie sprawdź aktualnie panujące trendy w logistyce i to, co może przynieść rok dwa tysiące dwudziesty czwarty.

Zastosowania sztucznej inteligencji w logistyce

Rozwój e-commerce jest ściśle powiązany z AI. Sztuczna inteligencja jest bowiem stosowana w logistyce magazynowej w różnych obszarach. Wykorzystuje się jej zdolność do uczenia się, zdobywania informacji i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym dla znacznej poprawy efektywności pracy. Przykładem praktycznego wykorzystania AI są chatboty, które wykorzystują technologię NLP do przetwarzania języka naturalnego. W branży e-commerce może mieć to ogromne znaczenie.

AI jest również wykorzystywana do planowania w łańcuchach dostaw. Na podstawie danych historycznych i zewnętrznych sztuczna inteligencja pozwala na precyzyjne prognozowanie popytu i terminów dostaw, ustalanie dostępności produktów, efektywne negocjowane z klientami, oraz planowanie zaopatrzenia i produkcji.

AI ma potencjał do usprawnienia transportu poprzez rozwój autonomicznych pojazdów ciężarowych, które w przyszłości będą kontrolować swoje działanie, reagować na zmienne warunki otoczenia, a nawet tworzyć konwoje. Z tego też powodu warto zwrócić uwagę na sztuczną inteligencję w logistyce. Jej możliwości będą w coraz większym stopniu wykorzystywane w tym obszarze.

Automatyzacja i robotyzacja w magazynach

Automatyzacja magazynów obejmuje szeroki zakres działań, takich jak przemieszczanie, sortowanie, pakowanie i etykietowanie towarów. Zaawansowane systemy magazynowe wykorzystujące roboty, taśmy przenośnikowe i urządzenia AGV (automatyczne pojazdy przemysłowe) mogą zwiększyć wydajność, redukując czas potrzebny na wykonywanie tych czynności oraz minimalizując ryzyko błędów.

Robotyzacja w magazynach obejmuje również coraz większe wykorzystanie robotów współpracujących (cobots), które mogą pracować obok ludzi, wykonując powtarzalne zadania, takie jak podawanie i pakowanie towarów. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie zarówno siły roboczej, jak i potencjału technologicznego.

Automatyzacja i robotyzacja w magazynach mają wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, redukcja kosztów operacyjnych, minimalizacja ryzyka błędów oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników. To także podstawa do przyspieszenia łańcucha dostaw. Wraz z dalszym rozwojem technologii można spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia tych trendów w logistyce w najbliższych latach.

Cyfryzacja procesów logistycznych

Kluczowym elementem w przypadku cyfryzacji procesów logistycznych jest wdrożenie w magazynie systemu ERP (Enterprise Resources Program). Umożliwia on kompleksowe zarządzanie procesami magazynowymi, zapewniając dostęp do aktualnych danych o potrzebach na produkty i terminach dostaw od dostawców. Takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne kalkulowanie wymaganego poziomu zapasów oraz ustalanie optymalnych ilości zamówień u poszczególnych dostawców. Ponadto, wykorzystanie systemu zarządzania magazynem (WMS) pozwala na automatyzację wyznaczania priorytetów dla działań takich jak uzupełnianie braków w miejscach kompletacji zamówień, przyjmowanie przesyłek do magazynu oraz efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi na terenie zakładu.

Trendy w logistyce w 2024 roku — pozostałe aspekty

Trendy w logistyce na 2024 rok są następstwem tych, które obserwowaliśmy w roku 2023. Kluczowe dla tej branży w nowym roku będą zatem multisourcing, multishoring, transformacje związane z ekologią, oraz rosnące znaczenie technologii blockchain.

2024 rok przyniesie także ciąg dalszy „zielonej transformacji” w branży logistycznej. Coraz większą rolę odgrywać będą rozwiązania mogące skutecznie obniżyć ślad węglowy, takie jak ekologiczne certyfikacje, oszczędności energii czy wdrażanie na coraz większą skalę rozwiązań mających minimalizować spalanie paliw kopalnych podczas transportu.

  • multishoring i blockchain – Multishoring, czyli zróżnicowanie dostawców w ujęciu geograficznym, ma coraz większe znaczenie dla uodpornienia łańcuchów dostaw na niespodziewane zdarzenia. Jest to jedna z kluczowych odpowiedzi na pokryzysowy rozwój. Natomiast technologia blockchain jest nadal w fazie prób jej implementacji do rejestrowania informacji o transakcjach, stanach magazynowych, czy wymiany łańcuchów dostaw.
  • multisourcing – Rok 2024 pozostanie rokiem multisourcingu, zwłaszcza w niepewnym kontekście rynkowym. Ten model współpracy z wieloma firmami świadczącymi różne usługi logistyczne zyskuje na znaczeniu, stymulując innowacje i zwiększając konkurencyjność pomiędzy podmiotami świadczącymi analogiczne usługi.

Trendy w logistyce — podsumowanie

Podsumowując, trendy w logistyce na rok 2024 obejmują szerokie spektrum zmian, od zastosowań sztucznej inteligencji, przez automatyzację i robotyzację w magazynach, aż po cyfryzację procesów logistycznych oraz transformacje ekologiczne i multisourcing.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce magazynowej przynosi znaczącą poprawę efektywności pracy, zwłaszcza poprzez narzędzia takie jak chatboty czy systemy planowania w łańcuchach dostaw. Automatyzacja i robotyzacja w magazynach nie tylko zwiększają wydajność i redukują koszty operacyjne, ale także poprawiają bezpieczeństwo pracowników. Natomiast cyfryzacja procesów logistycznych, wspierana przez systemy ERP i WMS, ułatwia zarządzanie zamówieniami i zapasami oraz minimalizuje ryzyko błędów.

W kolejnym roku spodziewane są dalsze transformacje w kierunku zielonej logistyki, zróżnicowanie dostawców oraz rozwój technologii blockchain. Kluczowe będzie także dalsze promowanie multisourcingu, aby zwiększyć elastyczność w łańcuchu dostaw. W zglobalizowanym i zmiennym otoczeniu rynkowym firmy logistyczne będą musiały szybko reagować na zmiany oraz dostosowywać się do nowych wymagań, aby zachować konkurencyjność i osiągnąć sukces w branży. Nowoczesny model biznesowy to zagwarantowanie swoim kontrahentom oraz klientom rozwiązań logistycznych zgodnych z aktualnymi trendami. Z firmą 3LP możesz być natomiast spokojny o to, czy jesteś na czasie i zyskać przewagę konkurencyjną!