Co to jest fulfillment i jakie korzyści ma dla e-commerce?

 

Co to jest fulfillment i jakie korzyści ma dla e-commerce

Dobrze działająca logistyka to absolutne must have w działalności e-commerce. Korzyści z tego płynące są olbrzymie: zadowolenie klienta, optymalizacja kosztów oraz czasu poświęconego na prowadzenie biznesu. Jednym ze sposobów na osiągnięcie celu jest fulfillment, czyli zewnętrzna obsługa logistyczna sklepów internetowych.

 

Outsourcing obsługi logistycznej, czyli fulfillment dla e-commerce. Fulfillment – co to jest i jak działa?

Handel internetowy to taka dziedzina rynku, w której – obok sprawnego marketingu internetowego – bardzo duże znaczenie mają także sprawnie zorganizowane procesy logistyczne. To właśnie od sukcesu w tym zakresie w dużej mierze zależy to, czy towar dotrze w odpowiednim czasie do klienta. W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się tzw. fulfillment e-commerce.

Fulfillment (czasem stosuje się również określenie fulfilment) po polsku oznacza outsourcing w zakresie usług logistycznych. Rozumie się przez to zewnętrzną, kompleksową obsługę, której zakres zależy od potrzeb sklepu e-commerce oraz funkcjonalności oferowanych mu przez zewnętrznego operatora (fulfillment center). Ten zewnętrzny podmiot posiada m.in. takie zasoby jak wykwalifikowana kadra pracowników (kurierzy, magazynierzy, osoby zajmujące się etykietowaniem towarów), własna powierzchnia magazynowa oraz know-how. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie sprawnej logistycznej obsługi e-commerce.

Firmy zajmujące się fulfillment odpowiadają za część lub całość procesów prowadzących od produkcji towaru, przez dostarczenie go do magazynu i przechowanie go aż po dostarczenie do finalnego klienta. Outsourcing ten można porównać np. z usługami biura rachunkowego czy zewnętrznej firmy sprzątającej.

Jakie są korzyści z fulfillment dla e-commerce?

Fulfillment to model organizacji biznesu, który w ostatnich latach zdobywa sobie coraz większą popularność. Czy powinno to kogoś zaskakiwać? Wydaje się, że nie – rozwiązanie to oznacza liczne zalety dla przedsiębiorstwa. Sektor e-commerce jest w stanie osiągnąć dzięki temu między innymi następujące korzyści:

  • skalowalność,
  • zmniejszenie kosztów przez zmienne koszty,
  • poprawa jakości obsługi,
  • ekspansja zagraniczna,
  • kontrola nad całym procesem.

Czego konkretnie dotyczą wyżej wymienione korzyści?

Skalowalność

Przez skalowalność rozumie się możliwość szybkiego dostosowania wykorzystywanych zasobów do rozmiarów biznesu. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku tych sklepów e-commerce, które dynamicznie się rozwijają.

Zwiększanie sprzedaży oraz wchodzenie na nowe rynki dobrze świadczy o kondycji biznesu. Z drugiej jednak strony ekspansja oznacza także liczne bolączki dla przedsiębiorcy, musi on bowiem powiększyć dotychczas wykorzystywaną przestrzeń magazynową oraz zatrudnić dodatkowych pracowników. Takie działania przekładają się nie tylko na zwiększenie kosztów, ale także wymagają poświęcenia czasu na rekrutację nowych członków zespołu czy przeniesienie towarów do nowego magazynu.

W takiej sytuacji ciekawym rozwiązaniem jest fulfillment dla e-commerce. W sytuacji, gdy sklep internetowy powiększa się, wystarczy renegocjować umowę z zewnętrznym centrum logistycznym. Jeżeli ten ostatni dysponuje wolną przestrzenią, nie powinno być problemów z dostosowaniem przestrzeni do potrzeb klient.

Zmniejszenie kosztów poprzez oparcie modelu logistyki sklepu e-commerce na zmiennych kosztach

Wydaje się, że motyw finansowy jest jednym z najważniejszych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z opcji fulfillment. Dlaczego redukcja kosztów jest możliwa właśnie dzięki fulfillment? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. W tradycyjnym modelu opartym na posiadaniu własnego magazynu przedsiębiorca musi ponosić wszystkie koszty związane z logistyką. Wynajem i utrzymanie lokalu, zatrudnienie pracowników to tylko niektóre z wydatków. Koszty te – szczególnie w przypadku małych sklepów e-commerce – stanowią często większość nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę na rozwój biznesu e-commerce.

Redukcję kosztów można osiągnąć w dużej części poprzez outsourcing logistyczny fulfillment. Zamiast opłacać koszty pensji, czynszu, energii itp., przedsiębiorca będzie opłacał jedną fakturę, której wartość jest uzależniona od zakresu usług.

Poprawa jakości obsługi

Fulfillment to obsługa dla e-commerce zapewniana przez zewnętrzne, profesjonalne centrum logistyczne. Operator fulfillment – aby móc utrzymać przy sobie klientów – podejmuje wszelkie starania, by świadczone przez niego usługi były na jak najwyższym poziomie. Wykwalifikowani pracownicy, kontakt z firmami kurierskimi, sprawna obsługa zwrotów i reklamacji – są to tylko niektóre spośród wyżej wymienionych elementów, w których możliwa jest poprawa jakości obsługi e-commerce.

Kontrola nad całym procesem

Czasem można spotkać się z zarzutem, zgodnie z którym outsourcing to utrata kontroli nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Owszem istnieje takie ryzyko; z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że logistyczna obsługa klienta e-commerce jest obecnie prowadzona z użyciem nowoczesnych technologii. Dzięki temu możliwe jest szybkie generowanie raportów podsumowujących procesy zachodzące w obszarze logistyki, a przedsiębiorca e-commerce może zachować kontrolę na całym procesem.

Ekspansja zagraniczna

Last but not least, fulfillment dla e-commerce to usługa, która może pomóc przedsiębiorcy w wejściu na nowe rynki, w tym także te znajdujące się w innych krajach. Przez lata ekspansja zagraniczna była postrzegana – poniekąd słusznie – jako poważne wyzwanie. Obecnie wydaje się to znacznie prostsze dzięki modelowi fulfillment. Pracownicy zewnętrznego operatora logistycznego mogą zająć się wykonywaniem działań, które pomogą w wejściu na zagraniczne rynki.

Fazy fulfillment dla sklepu e-commerce

Fulfillment to rozwiązanie, które upraszcza i optymalizuje działanie sektora e-commerce. Aby jednak ten model biznesowy mógł przynieść realne korzyści, konieczne jest zorganizowanie całego procesu w kilka kluczowych etapów.

Jakie fazy obejmuje fulfillment? Poniżej zostały przedstawione niektóre z nich:

  • przekazanie towarów do magazynu fulfillment — jest to pierwszy, kluczowy element całego procesu. Przekazanie to może odbyć się na dwa sposoby. Towar może zostać dostarczony do magazynu przez sklep e-commerce lub „ściągnięty” przez centrum logistyczne z wybranego magazynu,
  • zarządzanie magazynowanym rem przez firmę fulfillment — działania w tym zakresie obejmują m.in. takie aktywności jak etykietowanie towarów, sortowanie ich oraz przechowywanie zgodnie z przepisami w zakresie BHP,
  • wysłanie przesyłki, która została zamówiona przez klienta — w XXI wieku jest to znacznie ułatwione dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym. Dostępne na rynku oprogramowanie umożliwia integrację sklepu internetowego z magazynem fulfillment. Taki stan rzeczy usprawnia komunikację między tymi podmiotami, a elektroniczna wymiana danych pozwala na skrócenie czasu dostawy,
  • dostarczenie zamówionego towaru do klienta — ponieważ dostawą zajmuje się doświadczony podmiot logistyczny, ryzyko nieprofesjonalnego działania jest dość niskie.

Oczywiście, wyżej opisany model biznesowy fulfillment dla e-commerce to tylko przykładowy schemat modelu. Rzeczywistość biznesowa jest znacznie bardziej skomplikowana. W efekcie przebieg procesu może wyglądać zupełnie inaczej — wszystko jest uzależnione od zakresu usług oferowanych przez zewnętrzne centrum logistyczne oraz potrzeb danego sklepu e-commerce.

Podsumowanie

Jak widać, fulfillment to ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się e-commerce. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że decyzja o wdrożeniu takiego modelu biznesowego nie powinna być podejmowana ad hoc. Wręcz przeciwnie: należy ją poprzedzić rzetelnymi analizami opłacalności. Trzeba liczyć się bowiem z tym, że fulfillment, choć może dać wiele korzyści, wiąże się także z pewnymi zagrożeniami (ryzyko niskiego profesjonalizmu firmy zewnętrznej, możliwe zakłócenia w komunikacji itp.).