Informacje finansowe

3LP S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TIM, która została utworzona jesienią 2011 roku. Obecnie Grupa Kapitałowa składa się z dwóch członków firmy TIM S.A. oraz 3LP S.A.

Największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce, prowadzący e-sklep TIM.pl.

Jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, oferujące dedykowane usługi dla e-commerce.

Dane finansowe

Rozwijamy się dynamicznie, systematycznie zwiększając nasze przychody oraz główne parametry biznesu – tj. wysłane ilości paczek i palet.

Spółka od 01.01.2019 r. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/IAS) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/IFRS) i zgodnie z nimi przygotowuje od 2019 r. sprawozdania finansowe.

sprawozdania

Akcjonariat – aktualności

W piątek 15 października 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach #GPWInnovationDay. Prezes Zarządu 3LP S.A. Maciej Posadzy przedstawił prezentację przeznaczoną dla inwestorów. Swój głos zabrali również prezes Zarządu TIM SA (jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej 3LP) Krzysztof Folta oraz członek Zarządu, CFO TIM-u (i członek RN 3LP) Piotr Tokarczuk. https://youtu.be/IYwUPB0Av2Q

100% akcji 3LP S.A. posiada spółka TIM S.A. więcej informacji o spółce TIM S.A. można znaleźć na stronie https://www.timsa.pl/relacje-inwestorskie/panel-inwestora/.

 

Zarząd

Maciej Posadzy
Prezes

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, kierunku “Master of Business Administration” na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz kurs “Management 2008” na Kanadyjskim Instytucie Zarządzanie (Warszawa). Od 2000 roku był związany z TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Poznaniu poprzez Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju, Prokurenta Spółki, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych po Członka Zarządu TIM SA (2013 r. – 2016 r.). Od lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 3LP SA.

Damian Krzympiec
Dyrektor Logistyki

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe Product Management na Warsaw School of Economics oraz kierunek menedżerski MBA w ICAN Institiute w Warszawie. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania zmianami, projektami z wykorzystaniem MS Project, wywiadu gospodarczego, budowania cenników oraz przywództwa i zarządzania rozbudowanymi zasobami ludzkimi. Z firmą TIM SA związany był od kwietnia 2000 roku, zaczynając od stanowiska Menedżera Produktu; aktualnie w firmie 3LP SA pełni funkcję Dyrektora Logistyki i Członka Zarządu 3LP SA.

Grzegorz Hachoł
Dyrektor Handlowy

Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim; ukończył również studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie Firmą” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, “Nowoczesne Zarządzanie Finansowe” we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukierunkowaną karierę zawodową rozpoczął od objęcia stanowiska Kierownika Działu Przygotowania Sprzedaży i Marketingu w firmie Eltrans Sp. z o.o. w Chorzowie, następnie od kwietnia 2004 roku związał się z firmą TIM SA – zaczynając od stanowiska Dyrektora Oddziału w Katowicach. Kontynuował współpracę z TIM SA jako Dyrektor Regionalny (2010-2011) oraz Dyrektor Zakupów (2011-2021). Od 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu spółki 3LP SA.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Folta
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Nosal
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Tokarczuk

Członek Rady Nadzorczej

Do pobrania

Sprawozdania Zarządu z działalności 3LP

Sprawozdania finansowe