Komunikat

Zarząd 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice), w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15.